De tre husen nu på plats!

Söndag 19 november 2017

Projektet Halvmånen3 utvecklar sig, nu står samtliga tre huskroppar på plats. Hus B är ju redan i full drift, Hus A närmast E4:an är snart klart, första inflyttning i januari, och Hus C blir klart sommaren 2018.