Hus A-bygget går enligt plan!

Tisdag 22 augusti 2017

Ljusgården tar form.
Ljusgården tar form.
Hus A-byggets tidsplan håller, och processen underlättas av erfarenheten från uppförandet av Hus B. De båda husen är i stort identiska, och de följs med några månaders fördröjning av Hus C.