Taket på Hus A kommer på plats!

Onsdag 21 juni 2017

Byggmästare Jon Sindeman konstaterar att tidsplanen hålls.
Byggmästare Jon Sindeman konstaterar att tidsplanen hålls.
Byggnationen av Hus A håller tidsplanen. Nu har yttertaket börjat läggas, och ventilationsrummen på taket byggs. Snart kan arbetet inomhus med rumsfördelningen med mera påbörjas, och samtidigt görs alla ventilations-vvs och elinstallationer.