Spännande 2017 för Halvmånen!

Måndag 2 januari 2017

Vi ser fram emot ett händelserikt år 2017 för "Halvmånen"!

Hus B, som varit i drift i drygt 2 år nu, blir under våren fullt inrett och uthyrt. Würth öppnar sin butik under januari, och den sista kontorsytan om ca 200 kvm inreds och färdigställs, med inflyttning den 1:a april.

Hus A, närmast E4:an, har börjat byggas redan, markarbetena pågår för fullt! Det är sedan en tid klart att HSB hyr ungefär halva huset, och vi ligger i långt gångna förhandlingar med några duktiga företag som vill hyra in sig här. Vi räknar faktiskt med att ha huset fullt uthyrt redan innan stommen är rest!

Hus C har också påbörjats, schaktningen för grunden har hunnit en bit på väg, och där är planen att inflyttning kan ske under 2018. Även här har vi ett antal kompetenta företag på väg in, och kontraktskrivningen påbörjas snart. Det finns fortfarande chansen att boka en toppmodern kontorslokal i Hus C, ta gärna kontakt med oss för mer information och en visning.