Nu är vi igång igen!

Måndag 15 augusti 2016

Inredningsarbetet i Hus B kommer att pågå hela hösten, med inflyttningar av nya hyresgäster under oktorber-januari. Tidsplanen ser ut att hålla bra, kanske blir lokalerna till och med färdiga redan före utsatt datum.