SEAM Redovisning AB valde Halvmånen!

Tisdag 31 maj 2016

Nästa hyresgäst vi har förmånen att välkomna till Halvmånen är SEAM Redovisning AB, ett konsultföretag som jobbar med ekonomisk redovisning. De kommer att flytta in på plan 1 i november 2016.

Trycket är just nu stort på de återstående ytorna i Hus B, och även i det ännu ej byggda Hus C.