ICA MAXI och Biltema nya grannar!

Måndag 11 januari 2016

Det står glädjande nog sedan en tid klart att ICA MAXI och Biltema också etablerar sig på Morabergsvägen, mitt emot Halvmånens fastighet. Detta ser vi som ett bevis för att läget är riktigt attraktivt, och det kommer naturligtvis vara ett stort plus för våra hyresgäster, med fina exponeringsmöjligheter och ännu mer uppmärksamhet. Vi är också övertygande om Halvmånen blir än mer intressant för företag med butiks- eller utställningsprofil. Markarbetena är redan igång, och avverkningen av skog har redan givit Halvmånen mer synlighet från E4:an.