Stort intresse!

Tisdag 1 september 2015

Halvmånen3 förhandlar just nu med några mycket intressanta företag om eventuella etableringar i fastigheten och det finns även intresse för lokaler i projektets Etapp 2. Framtiden ser spännande ut, och vi tror det kommer att hända mycket under hösten!